Ny standardväxel för svenska järnvägen

Med en totalvikt på 56 ton är den nya standardväxeln Sveriges tyngsta dubbla korsningsväxel. Foto: Vossloh

För första gången på fem år har en helt ny svensk standardväxelmodell konstruerats. En första korsningsväxel har installerats och under året kommer 11 växlar att bytas ut, och ungefär lika många under 2023.

– Det är en extremt flexibel växel eftersom den på en väldigt liten yta ger möjlighet att växla in tåg på vilket som av de två motstående spåren. Det gör att modellen passar bra på platser där utrymmet är begränsat, som inne på Stockholms centralstation. En annan lösning med samma växelmöjligheter hade inte fått plats där, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh.

I äldre dubbla korsningsväxlar är det idag vanligt förekommande med S54-räl, vilka väger 54 kilo per meter. Eftersom dessa är räl är lättare och har en smalare rälfot tar de mindre plats än de moderna 60E-rälen, som väger 60 kilo per meter.

Men genom att gå över till den moderna standarden 60E får man andra fördelar. Främst är den nya spårväxelstandarden mer robust än den gamla. Det beror dels på att träslipers bytts ut mot betongslipers, och dels på att rälen blivit sex kilogram tyngre per meter. Sammantaget gör detta att den nya växeln får en totalvikt på hela 56 ton och att den tål högre belastningar än äldre dubbla korsningsväxlar. Eftersom anslutande spår oftast byggs med 60 kilosräl slipper man även så kallade övergångsräler från en större till en mindre standard, vilka också tar utrymme.

Eftersom 60E-räl tar större plats än de lättare S54-rälen har Vossloh gjort en hel del anpassningar för att kunna få plats med alla komponenter i den nya standardväxeln och samtidigt kunna behålla samma geometri som i äldre dubbla korsningsväxlar.

– Mycket handlar om anpassningar av infästningen av rälen på slipern. I grund och botten använder vi samma befästningssystem som i övriga moderna spårväxlar i standardsortimentet. Men vissa delar har vi anpassat för den dubbla korsningsväxeln så att allt får plats, exempelvis vissa skruvar och fjädrar.