Regeringen säger ja till hela Norrbottniabanan

Norrbottniabanan är en nyckelfråga för Norrlands fortsatta utveckling. Foto: Trafikverket

Nu har regeringen beslutat att Trafikverket ska påbörja planeringsarbetet av Norrbottniabanan mellan Skellefteå–Luleå. Detta innebär att genomförandet av hela Norrbottniabanan har fått klartecken. Planering och byggande av den första delsträckan Umeå-Skellefteå pågår sedan 2018.  

– Beslutet att fullfölja hela Norrbottniabanan är en nyckelfråga för Norrlands fortsatta utveckling. Vi har arbetat hårt för det här och dagens besked är mycket glädjande, säger Rickard Carstedt, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. 

I uppdraget till Trafikverket anges att de etapper av Norrbotniabanan som ingår i nu gällande plan Umeå–Dåva, och Umeå–Dåva–Skellefteå ska genomföras samt att utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.