Trafikverket bygger fyra nya växlar på Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen

Växelbygge till påsk. Foto: Trafikverket

Till våren ska Trafikverket bygga fyra nya växlar på Västra stambanan och Godsstråket i Hallsberg. Trafikverket räknar med att ha en entreprenör klar i höst. Själva arbetena kommer sedan att utföras nästa vår, och då främst under påskhelgen. Trafikverket återkommer med information om eventuella störningar i samband med det.

De nybyggda godsspåren genom Hallsberg är i full drift. Anläggningen ger ökad kapacitet och en järnväg som är mindre störningskänslig. Det skapar bättre förutsättningar för att tågen ska komma i tid. Trafikverket är i stort sett klara med att bullerskydda fasader. Det som återstår kommer man att göra klart i sommar.