Hallsberg viktig knutpunkt för godstrafiken på järnväg

Dubbelspåret genom Hallsberg är en del av dubbelspårssträckan Hallsberg–Degerön. Foto: Trafikverket

Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ansluter till det befintliga dubbelspåret norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut, mot Mjölby. Trafikverket har byggt ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan. För att få plats med det har man flyttat både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en liten sträcka.

Även om den stora nyttan för godstrafiken märks först när hela sträckan är färdigbyggd 2029 går det redan nu att se flera viktiga effekter. Hallsberg är en knutpunkt för både person- och godstrafik. När godset får en egen väg in och ut från staden bidrar det till smidigare resor och pålitligare transporter.

– Efterfrågan på transporter förväntas öka i framtiden. Samtidigt ska Sverige klara klimatmålen. Vi behöver ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Det är ett viktigt steg på vägen att Hallsberg, en av Sveriges viktigaste godsnoder, är rustat för framtiden, säger Einar Schuch, regional direktör.

Hallsberg är den tredje etappen som är klar i projektet. Sedan tidigare är cirka 17 kilometer ny järnväg mellan Stenkumla och Dunsjö samt i Jakobshyttan färdigbyggd. I Hallsberg går de nya spåren mellan godsbangården och Västra stambanan.