Trasiga spår slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen

Järnvägsunderhållet i Mälardalen är eftersatt menar Mälardalsrådet. Foto: Mälardalstrafiken

En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Mälardalen är en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner. Den regionala tågtrafiken är en allt viktigare del i resandet mellan bostad och arbete.

– Det ska vara enkelt att pendla för arbete och studier. Genom Mälardalsrådets analys blir det tydligt att staten måste satsa på infrastrukturen där människor bor och där gods transporteras. Samhällsvinsterna beräknas till 7,3 miljarder kronor bara i Sörmland, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna beräknat de värden som uppstår om den eftersatta infrastrukturen åtgärdas. Mälardalsrådets nya rapport visar att den totala samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen.