Dags för ett hackaton för järnvägen

Hack 2 Rail går av stapeln den 23-24 oktober. Bild: Trafikverket

Nu är det dags för ett Hackaton för järnvägen. 2021 har av EU utnämnts till det europeiska järnvägsåret för att lyfta fram järnvägen som det gröna, säkra och smarta transportsättet som förbinder människor och företag.

Trafikverket är partner och grundare i forskningsprogrammet Shift2Rail och både bidrar och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem.

x

I samband med det europeiska järnvägsåret tillkännager Shift2Rail sitt första online Hackathon “Hack 2 Rail” den 23 - 24 oktober. Alla är inbjudna att delta för att skapa innovativa lösningar och bidra till en än bättre passagerar- och godstrafik på järnväg.

Initiativet syftar till att öka järnvägens andel av passagerar- och godstransporter. I nuläget går endast cirka 7 procent av passagerartrafiken och 17,6 procent av godstransporterna i Europa på järnväg.