Peab ökar sina transporter av stomsystem på järnväg

Byggelement gör stor investering för grönare transporter. Foto: Peab

Byggelement levererar stomsystem och betongelement över stora delar av landet. Nu investerar bolaget 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage och lastbärare. Det ger vinster för både miljö och ekonomi.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem och prefabricerade betongelement. Genom att investera 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen och hundratalet lastbärare med standardiserade mått kommer fler transporter att kunna genomföras på tåg.

– Vi har transporterat på järnväg i många år men nu kommer det att öka eftersom de nya lastbilarna och lastbärarna är optimerade för att passa ihop med tågtransporter. Det öppnar också marknaden i Norrland eftersom det tidigare inte varit ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra så långt med lastbil. Ytterligare en fördel är att vi kan använda samma lastbärare vid båda fabriker, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem som består av Byggelement, Smidmek och K-System.

Mycket av Byggelements vägtransporter sköts av Swerock. Att tågtransporterna nu ökar kommer inte minska Swerocks volymer.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter och behöver både järnvägs- och lastbilstransporter för att möta marknadens behov i norr. Det händer mycket i Norrland och det samhällsbygget vill vi vara en del av, säger Carl Rülcker.