Peab får kontrakt i projekt Follobanan

Peab har fått uppdraget att utföra grundläggnings- och betongarbeten på Follobanen söder om Oslo. Beställare är Jernbaneverket. 

På Follobanen byggs 22 kilometer dubbelspårig järnväg mellan Oslo Sentralstasjon och Ski. Entreprenaden är Norges största pågående anläggningsprojekt.

Projektet orderanmäldes i tredje kvartalet 2015.

När Follobanan står klar fördubblas kapaciteten in mot Oslo Centralstation. I december 2021 skall den 22 kilometer långa sträckan mellan Oslo centralstation och knutpunkten Ski, stå färdig med dubbelspår. Karta: Jernbaneverket