NCR tar BEST-arbeten på Ådalsbanan

NRC Group Sverige vinner utförandeentreprenad för 95 miljoner kronor. Foto: NCR

NRC Group Sverige har blivit tilldelade en utförandeentreprenad för BEST-arbeten på Ådalsbanan, med kontraktsvärde på 95 miljoner kronor.

Objektet avser utförande av BEST-arbeten på Ådalsbanan, sträckan Sundsvall-Birsta-Timrå och Tunadalsspåret, befintligt spår- och nybyggnadsdel i Maland. Arbetet startar under sommaren och skall vara klart under sommaren 2024. Kontraktsvärdet är cirka 95 miljoner och beställare är Trafikverket. 

– Det känns som ett både roligt och hedersvärt projekt för oss!, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt. "I och med att Ådalsbanan idag fungerar som förbindelse mellan Botniabanan och Ostkustbanan, så är det en viktig sträcka för en fungerande infrastruktur i norra Sverige".