Vestum förvärvar specialistbolaget FlexiRail

FlexiRail har lång erfarenhet av arbete med järnvägsanläggningen. Foto: FlexiRail

Vestum har via dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad förvärvar specialistbolaget FlexiRail inom infrastrukturentreprenader. FlexiRail grundades år 2010 av Fredrik Jodstam, Mats Olsson och Thomas Söderman och är verksamt inom infrastrukturentreprenader med fokus på drift, underhåll, felavhjälpning och nybyggnation i järnvägsmiljö. FlexiRails kunder finns främst i Mälardalen.

FlexiRail har lång erfarenhet av arbete och ledning av alla teknikgrenar i järnvägsanläggningen. Genom ledande uppdrag i Nyköping och Stockholmsregionen har FlexiRail en unik ställning som gjort det lilla företaget till en stor aktör. FlexiRail har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Nyköping.