Trafikverket upphandlar jårnvägssträckan Bergsbrunna – Stockholm

Trafiken på Ostkustbanan är så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nått. Foto: Trafikverket

Trafiken på Ostkustbanan i rusningstid är idag så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av. Trafikverket har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad med ytterligare två spår och nya stationer på sträckan mellan Uppsala Centralstation och länsgränsen mot Stockholm.

Fyra spår Uppsala ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på den befintliga järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

En spårutbyggnad ger möjligheten att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas, vilket ligger i linje med kommunernas planering.

Trafikverket planerar nu att gå ut med upphandling för sträckan Bergsbrunna – länsgränsen Uppsala/ Stockholm i slutet av juni. Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen med två nya spår och ny station i Alsike på sträckan Bergsbrunna-länsgränsen Uppsala/ Stockholm. För detta behövs hjälp av projektör ta fram järnvägsplan, med inledande lokaliseringsutredning, efterföljande planförslag, miljökonsekvensbeskrivning samt systemhandling. Nu bjuder Trafikverket in leverantörer att lämna in anbud för uppdraget.

– Det är roligt att vi snart har nått en första milstolpe för att kunna teckna kontrakt med en projektör under första kvartalet 2022, säger Jenny Bergh som är ansvarig projektledare.

Uppdraget innebär att ta fram järnvägsplan med inledande lokaliseringsutredning, efterföljande planförslag, miljökonsekvensbeskrivning samt systemhandling. Detta för utbyggnad med två nya spår och ny station i Alsike, på sträckan Bergsbrunna-länsgränsen Uppsala/Stockholm.