Volymerna på det norska järnvägsnätet ökar kraftigt

Godsolymerna steg med 19 procent på Dovre-linjen. Foto: David Gubler

Godstrafiken på det norska järnvägsnätet ökade med 12 procent 2021 och volymerna ökade med mer än 20 procent på vissa rutter, enligt siffror som publicerades av infrastrukturförvaltaren Bane Nor. Bane Nor varnar för att kapacitetsbegränsningar på vissa linjer är allvarliga och begränsar potentialen för ytterligare tillväxt.

De totala volymerna ökade från 8,04 miljarder tonkilometer 2020 till 9 miljarder tonkilometer 2021. Den mest dramatiska ökningen skedde på Ostfoldbanan från Oslo till Halden och den svenska gränsen, där volymerna steg med 28 procent till 320 tonkilometer.

Det har också skett en betydande tillväxt på mer trafikerade linjer: Volymerna steg med 19 procent på Dovre-linjen Oslo – Trondheim till 1,78 miljarder tonkilometer och 18 procent på Nordlandslinjen Trondheim – Bodø till 1,39 miljarder tonkilometer.

Volymerna minskade dock med 3 procent på landets mest trafikerade godsväg, den norska delen av tunga linjen från hamnen i Narvik till Kiruna i Sverige, där trafiken stördes allvarligt av urspårningen av malmtåget i Gällivare i november.

Bane Nor menar att viktiga fraktrutter, inklusive Oslo-Bergen-linjen och Dovre-linjen har nått kapacitetstaket.

– Vi vill ha kapacitet för fler och längre tåg med minskade transittider. Ett ordentligt lyft för järnvägsgods kräver större investeringar i utveckling av infrastruktur. Först och främst innebär det fler och längre passerande slingor och uppgraderade och strömlinjeformade terminaler, säger Are Kjensli, vd för Norges logistik- og fraktforbund, NHO LT.

Bane Nor menar att ytterligare dubbelspår krävs för att öka kapaciteten på det till stor del enkelspåriga nätet, även om vissa förbättringar redan är på gång. Det handlar bland annat om ett projekt för att öka godskapaciteten på Nordlandsbanan, som ska stå klart under hösten och utbyggnaden av terminalerna i Narvik och Bergen för att ta emot längre tåg. Nya kranar kommer också att installeras vid Alanbru-terminalen i Oslo.