Automatkoppel är vägen fram för järnvägen menar Shift2Rail

Shift2Rail har ett program för samordnar intressenter för automatkoppel. Foto: Trafikverke

Digitala automatkoppel är en av de väsentliga möjliggörarna för att omvandla den europeiska godstrafiken på järnväg till en effektiv och konkurrenskraftig affär. Införandet av DAC skapar också förutsättning för att öka de intermodala transporterna , det vill säga överflyttning av gods mellan olika trafikslag.

Digitala automatkoppel bidrar till ökad produktivitet, effektivitet och servicekvalitet, vilket i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft. Tillsammans med smart kapacitetsökning kommer en implementering att skapa de förutsättningar som krävs för att flytta mer godstrafik till det europeiska järnvägssystemet.

– Om järnvägen ska öka sitt värdeskapande för samhället och kunna konkurrera med vägtransporterna är det ett grundläggande steg att införa digitala automatkoppel. Det är också möjliggörare för andra och ytterligare automatiseringskomponenter inom järnvägens godstransportområde, menar Jan Bergstrand.

I nuläget är tåget det mest klimatsmarta alternativet för långväga godstrafik.   Digitala automatkoppel är en del i en ökad energieffektivisering men mer behöver göras.

– Trängseln på vägarna ökar. Här kan väl planerade intermodala transporter vara en av lösningarna och då måste vi ha en effektiv godshantering på järnvägen, konstaterar Jan.

För en framgångsrik och effektiv implementering av digitala automatkoppel i Europa är det avgörande med ett öppet, nära och effektivt samarbete mellan järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, fordonsägare och järnvägsindustrin, menar Shift2Rail. Shift2Rail har därför ett program; EDDP bildats som verkar för och samordnar alla intressenter för en gemensam leverans av digitala automatkoppel.

– EDDP ger oss den plattform vi behöver för att nå ett lyckosamt införande av digitala automatkoppel, säger Bo Olsson, programansvarig för Shift2Rail i Trafikverket.

För närvarande pågår ett omfattande arbete för att formera och organisera Shift2Rails efterföljare Europe´s Rail. En viktig milstolpe är skapandet av två, så kallade flaggskeppsområden inom godsområdet som ska ges stort utrymme och fokus och där särskild vikt läggs vid implementering och uppföljning.

– Det är välkommet att implementering har blivit högt prioriterat i det nya programmet Europe´s Rail. Vi måste få ut nyttan med vår forskning och samtidigt utgå från ett systemperspektiv för att åstadkomma genomförbara och hållbara lösningar. Det kräver en långsiktig investering och engagemang från järnvägens alla intressenter och jag tycker vi är på god väg, avslutar Bo.