Svagt ökat resande hos Skånetrafiken

Maria Nyman, Trafikdirektör Skånetrafiken. Foto: Skånetrafiken

Just nu är det. en svag ökning av resande i kollektivtrafiken. Det visar Skånetrafikens månadsrapport för april. Men ännu är det lång väg kvar till siffrorna för samma månad 2019, före pandemin.

– Vi ser att en del resenärer har börjat återanvända till oss. Men vi behöver alla fortsätta att hjälpas åt med att undvika trängsel. Den uppmaningen blir ännu viktigare nu när sommaren närmar sig och resandet till utflyktsmål och stränder ökar, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, lyfter också fram hur viktigt det är med fortsatt försiktighet:

– Vi börjar se en effekt av att vaccineringen är igång och att efterfrågan på kollektivtrafik sakta börjar komma tillbaka. Jag hoppas att det håller i sig och att resandet så småningom kan bli vad det varit tidigare, men på ett kontrollerat sätt utan risk för smittspridning.

Men trots att antalet resor i april ökade jämfört med tidigare månader i år så är det fortfarande lågt. Jämfört med april 2019 ligger de på 56,3 procent. Fördelat per trafikslag har resandet minskat enligt följande: tåg - 58 procent, Pågatågen - 45 procent och Öresundståg - 74 procent. Regionbuss ligger på en minskning med 52 procent och stadsbuss med 49 procent.

Resultatet för Skånetrafiken efter april månad är som en följd av pandemin och minskat resande 161 miljoner kronor lägre än budget.

– Vid tiden för budget 2021 så hade vi ännu inte sett den andra vågen i pandemin. Vi fick då ett ännu lägre resande under en längre tid än vi hade förutsett, konstaterar Maria Nyman.

Försäljningen av biljetter fortsätter att gå svagt uppåt. Under april stack främst ökningen av enkelbiljetter ut där ökningen låg på närmare 40 procent jämfört med april 2020.

Självservicenivån fortsätter att öka och går upp även i april. En ökad försäljning av enkelbiljetter har lett till en ökad försäljning i app och i biljettautomater. I april månad var självservicegraden nästan 90 procent. I rapporten framkommer också att drygt 70 procent av kunderna tycker att det är enkelt att köpa Skånetrafikens biljetter.

Punktligheten är det som kunderna tycker är det viktigaste för den totala reseupplevelsen. Och punktligheten är fortsatt mycket hög för Skånetrafikens samtliga trafikslag; här toppar Serviceresor med 94 procent, tätt följt av Pågatågen och stadsbuss som båda har 93 procent. Därefter kommer regionbuss på 91 procent och Öresundståg på 88 procent.