Pensionärers biljettköp hos SJ mer digitala än gruppen 26-64 år

När det gäller att boka tågresor så är det en myt att pensionärer inte är uppkopplade. Pensionärer är mer digitala än den stora gruppen vuxna, 26-64 år. Foto: SJ

Under de senaste två månaderna har resandet med SJ på pensionärsbiljett ökat kraftigt. Pensionärer är den grupp som i särklass mest ökat sitt resande med SJs tåg under samma period. De är också en mycket digital grupp. 94 procent av resorna köptes i digitala kanaler.De senaste två månaderna har SJ sett en tydlig uppgång i biljettförsäljningen till pensionärer. I april ökade antalet sålda pensionärsbiljetter med 36 procent jämfört med månaden före och i mars var ökningen 15 procent.

Pensionärer är den första gruppen som visar ett tydligt tecken på att öka sitt resande med SJ. Det kan vara ett tidigt tecken på att vaccinationerna i fas två och tre redan har börjat leda till ett förändrat beteende för de som är vaccinerade.

– Pensionärernas ökande resande är en viktig signal. Vi har blivit stärkta i bedömning att när fler blir vaccinerade kommer också resandet med SJ att öka, säger Mats Almgren, direktör kommersiell trafik på SJ.

Trenden att pensionärer reser mer med SJ kommer att fortsätta även i maj och juni enligt bokningsläget. Pensionärerna ökar sitt resande över alla linjer, men storstadslinjerna är populärast. Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är de två linjer som ökar mest. Noterbart är att många av pensionärernas resor på södra stambanan sker längs linjen och inte är ändpunktsresande.

94 procent av pensionärernas biljettköp mellan februari och april gjordes i digitala kanaler. Bara gruppen ungdom 16-19 år använder digitala kanaler mer för att köpa biljett, 96 procent. Pensionärer är i det här avseendet mer digitala än den stora gruppen vuxna, 26-64 år.

– När det handlar om att köpa biljetter ser vi ingen större skillnad mellan åldersgrupperna. SJs digitala lösningarna uppfattas som enkla och effektiva att använda, säger Mats Almgren, direktör kommersiell trafik på SJ.