Ny teknik ersätter vägskyddsanläggningar vid järnvägskorsningar

Vägskyddsanläggningar byggda med reläteknik fasas ut. Foto: Trafikverket

Dagens vägskyddsanläggningar byggda i reläteknik fasas ut och ersätts av Alex, Automatic Level Crossing. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt. Alex kommer att tillhandahållas av två leverantörer. Den viktigaste funktionen är givetvis att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Alex har dock ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken:

  • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder.
  • Ljudsignal anpassad till omgivningens behov.
  • Felutpekning – Loggfunktion, till exempel en trasig lampa eller bom.
  • Tvåsidig frånkoppling vid arbete.

I Alex-produkten ingår även yttre objekt som bomdriv, bommar med mera. Leverantören bestämmer hur dessa ska anslutas till styrutrustningen, det vill säga Trafikverket specificerar inget gränssnitt. Detta får som konsekvens att äldre produkter, exempelvis bomdriv inte blir kompatibla med en Alex-produkt. Inte heller är leverantörernas produkter kompatibla med varandra. Trafikverket ansvarar för gränssnittet mot andra signalsystem till exempel signalställverk.

Varje leverantör får i uppdrag att först ta fram fyra olika pilotanläggningar var. Dessa ska sedan vara inkopplade skarpt. När erfarenhetsdriften är genomförd med godkänt resultat kan utrullningen av Alex börja vilket beräknas kunna ske från 2021.