Skanska tar uppdrag i Tjeckien värt 620 miljoner kronor

Skanska tecknar avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat om att uppgradera en järnvägssträcka på 7,4 kilometer nära Pardubice, Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet är värt cirka 620 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2021.

Skanska ansvarar för en fullständig uppgradering av infrastrukturen, justeringar inför elektrifieringsarbetet, med syfte att öka hastigheten samt att fördubbla kapaciteten genom att bygga dubbelspår. Skanska kommer också att bygga en ny hållplats, en ny passage för fotgängare, flera korsningar och en ny bro med dubbelspår.