Tågdepån vid Sävenäs i Göteborg byggs ut

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg. Foto Skanska

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån med tillhörande spåranläggningar vid Sävenäs, Göteborg. Uppdraget är värt cirka 170 miljoner kronor.

Byggprojektet omfattar totalt cirka 4 200 kvadratmeter tillbyggnad av spårhall och 420 kvadratmeter om- och tillbyggnad av komplementbyggnad. Satsningen görs för att möta Västtrafiks expanderande kollektivtrafik med fler tåg och nya tågtyper.

Skanskas uppdrag innefattar tillbyggnad av befintlig tågdepå med tillhörande spåranläggning samt om- och utbyggnad av intilliggande byggnad med verkstäder, miljörum, teknikrum, lager, personalutrymmen och kontor.

– Sävenäs tågdepå blir en modern och effektiv anläggning som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silvernivå. Vi ser fram emot att tillsammans med Jernhusen få bidra till att skapa goda förutsättningar för framtidens hållbara spårtrafik i Västra Götaland , säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Byggstart är planerad att ske under första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.