Tar första spadtaget för ny tågdepå i Nässjö

Nu har det första spadtaget tagits till den nya tågdepån i Nässjö som ska stå klar andra halvåret 2023 för att sköta underhåll och service av de nya Krösatågen. Illustration: Tengbom

Om några år kommer Jönköpings län att trafikeras av nya moderna Krösatåg. Därför tar nu Region Jönköpings län det första spadtaget för en ny tågdepå i Nässjö, för service och underhåll av den moderna fordonsflottan.

– Detta är en viktig satsning i vår målsättning att öka kollektivtrafikresandet med tåg. I vårt regionala trafikförsörjningsprogram finns målet att resandet med tåg ska fördubblas till 2035. Vi är på god väg att klara det och där är en modernisering av Krösatågen en viktig del, samtidigt som vi behöver säkerställa underhållet, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

x

Leif Andersson (C), 1:e vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings Länstrafik samt Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tar det första spadtaget på det blivande tågdepåområdet i Nässjö. Foto: Johan W Avby

I dag sköts underhållet av Krösatågen i en inhyrd tågdepå i Nässjö. Men när de nya Krösatågen tas i trafik under 2024 behövs en ny tågdepå, bland annat för att klara de nya tåg som är beställda, De är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen. Den nya tågdepån ger också möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas.

– Det är 28 nya tåg beställda. Nio av dessa ska till Jönköpings län. Dessutom kommer vi fortsätta med tio befintliga tåg, som också de ska finnas i den nya tågdepån, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

Satsningen sker för att kunna ge service och underhåll till de nya och betydligt längre Krösatåg som kommer 2023/2024, ett antal drivna med el, ett antal drivna på el eller fossilfritt bränsle. Här kommer tågen i såväl Jönköpings län som Kronobergs län att få service och underhåll.

– Vi tar cirka 3,5 hektar i anspråk. Byggnaden på 7 500 kvadratmeter kommer att ha fyra verkstadsspår, 100 meter långa, ett tvättspår, två städplattformar, verkstad, administration och personalutrymmen. Vi bygger cirka tre kilometer räls och ett 15-tal växlar, för flexibel tillgänglighet till verkstaden och uppställningsplatser. Dessutom med solpaneler som ska leverera cirka 300 000 kilowattimmar per år och en automatiserad tvättanläggning som delvis använder regnvatten, förklarar Klas Melman.

– Den nya tågdepån är en viktig satsning och pusselbit för framtidens kollektivtrafik att resa på ett smidigt och klimatsmart sätt. En smidig kollektivtrafik är viktig för att människor ska kunna pendla mellan arbete, hem och skola och för att näringslivet ska hitta rätt kompetens. Samtidigt säkerställer tågdepån Nässjös roll som ett nav i tågtrafiken, säger Marcus Eskdahl.

x

Markarbetena är i full gång för den nya tågdepån på 7 500 kvadratmeter som ska stå klar andra halvåret 2023. Foto: Johan W Avby

Den nya tågdepån byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö och beräknas stå klar andra halvåret 2023 till en maximal kostnad på 720 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. Tågdepån tar cirka 35 000 kvadratmeter markyta i anspråk. Byggnaden på 7 500 kvadratmeter, består av fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad, administration och personalutrymmen. Entreprenör är NCC. 

De nya tågfordonen blir dessutom längre och förstås moderna med hög komfort.

– De är en del i paketet att öka det hållbara resandet. Vårt uppdrag är att se till att invånarna smidigt kommer till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Samtidigt tar vi höjd med den nya depån för att kunna ha ytterligare tåg i framtiden, säger Carl-Johan Sjöberg.

Den nya tågdepån kommer att drivas av Region Jönköpings län, genom ett separat bolag. Tågdepån ska stå klar andra halvåret 2023, till en maximal kostnad av 720 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. NCC är utsedd huvudentreprenör.