Trafikverket vill lägga ned Lysekilsbanan

Är det försvaret som ska rädda Lysekilsbanan? Foto: Joel Grafström

Trafikverket föreslår i en intern rapport att den 35 kilometer långa järnvägen Lysekilsbanan ska läggas ner. De lokala protestgruppernas kamp har inte fått myndigheten att tänka om. Om detta rapporterar DN. I sista stund kan nedläggningen av den 108 år gamla förbindelsen från Lysekils djuphamn ändå stoppas – av krav från Försvarsmakten.

Förslaget till beslut har fattats av Jörgen Ryding, enhetschef vid Trafikverket Region väst, och planen har varit att skicka ut det på remiss till andra myndigheter före sommaren. Men nu är det inte längre säkert att det blir så. Ryding säger till DN:

– Vi går nog ut med den externa remissen före sommaren om inte dialogen med försvaret ger något annat.

blev känt att Trafikverket internt jobbar mot en definitiv nedläggning, nådde uppgifterna även Försvarsmakten. De bad då Trafikverket om ett möte, som hölls förra veckan, alltså innan nedläggningsförslaget ens hunnit ut på remiss.

– Vi har startat en dialog med Försvarsmakten för att höra vad de tycker. De ska inkomma med en skrivelse, säger Trafikverkets Jörgen Ryding.

Vilken betydelse Försvarsmakten har återstår att se.

– Försvarsmakten är en tung remissinstans. Om Trafikverket ändå går emot och fattar ett slutligt beslut om nedläggning kan beslutet överklagas till regeringen.