Järnvägen miljökompenseras med ytterligare 150 miljoner kronor

Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar. Arkivbild

Regeringen föreslår att miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025. Syftet är att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg. Regeringens förslag är en del av årets vårändringsbudget och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Överflyttningen av transporter från väg till järnväg bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå regeringens högt ställda klimat- och miljömål. Regeringen föreslår därför en förstärkt miljökompensation för att ytterligare förbättra förutsättningarna för en ökad efterfrågan på järnvägstransporter. Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar och kompenserar för kostnader som annars påverkar priset.

– Nu vässar vi miljökompensationen så att fler godstransporter kan flyttas från väg till järnväg. Det innebär att regeringens satsning på mer gods på järnväg omfattar totalt 3,6 miljarder kronor från 2018 till 2025, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025. Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar och kompenserar för kostnader som annars påverkar priset. Redan 2018 införde regeringen en miljökompensation som har förlängts och vässats så att den än tydligare riktas mot de godstransporter på järnväg som har konkurrens från vägtransporter.