Interpellation i Riksdagen om sänkta banavgifter för järnvägen

Regeringar av olika kulör har höjt banavgifterna för godstransporter på järnväg med nästan 300 procent. Arkivbild

Ett stort problem är de ständigt ökande banavgifter som tågoperatörerna måste betala för att trafikera svensk järnväg. Sedan 2009 har regeringar av olika kulör höjt banavgifterna för godstransporter på järnväg med nästan 300 procent.

Några motsvarande avgifter för landsvägstransporterna finns inte. Den miljökompensation på 400 miljoner kronor till järnvägen som regeringen infört är välkommen. Men det regeringen ger med ena handen tar den tillbaka femfalt med den andra. 2 miljarder kronor tas nämligen från järnvägen i form av banavgifter.

Transporter på järnväg är klimatsmarta och energieffektiva. Lastbilstransporter på väg ökar däremot våra utsläpp av växthusgaser samt skapar buller och trängsel.

Regeringen skulle kunna börja med att sänka eller avskaffa banavgifterna för järnvägen. Detta särskilt med tanke på hur hårt pandemin har slagit mot järnvägssektorn. EU har både i en särskild förordning och nu senast i den nya mobilitetsstrategin öppnat för sänkta eller avskaffade banavgifter. Flera länder i Europa har gått den vägen och avskaffat eller sänkt banavgifter.

Interpellation av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)