Järnvägsknuten Olskroken historisk satsning i Västsverige

Järnvägskapaciteten kommer att optimeras med ombyggnaden av Olskroken planskildet. Foto: Trafikverket

I järnvägsknuten Olskroken sammanstrålar järnväg av internationell, nationell, och regional betydelse. Landets nav för godstrafik, Hamnbanan, går här och inom området finns underhållsverkstäder för hela Sveriges tågtrafik.

– Fler tåg kommer att gå förbi Göteborg utan att behöva vänta in varandra, mer gods kommer att lyftas över till järnväg och vi bygger spåren mot Västlänken, säger Mats Granath, tf delprojektledare för Olskroken planskildhet, en satsning på drygt fyra miljarder kronor.

Järnvägen är en livsnerv för kommunikationerna i hela landet. Trafikverkets åtgärder förläggs där om- och tillbyggnad ger störst effekt för hela systemet. Järnvägen rustas upp och det får genomslag i hela järnvägssystemet.

x

Olskroken planskildhet bygger Västlänkens inspår. Utbyggnaderna samordnas av kostnads- och effektivitetsskäl. Foto: Trafikverket

– Varje liten del bidrar till en bättre helhet, säger Mats Granath. När vi rustar och bygger ut ger det positiva effekter på fler ställen än bara där vi jobbar.

Olskroken är en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägen. En ombyggnad är nödvändig. Den höjer kapaciteten, ökar framkomligheten och driftsäkerheten för tågtrafiken i och förbi Göteborg.

– I och med att vi bygger kopplingen mot Västlänken kan pendeltågen ledas ner i Västlänken och därmed ökar kapaciteten in mot Göteborgs Central.

Ombyggnationen startade 2018 och omfattar fram till 2025 sex järnvägsbroar, 10 000 meter enkelspår varav 3 800 på bro, ramp eller däck samt 38 nya tågväxlar.

Utvecklingspotentialen för godstrafiken mot Göteborgs Hamn och industrier på Hisingen skulle på sikt begränsas om inte ombyggnaden av Olskroken genomförts. Den internationella korridor som förbinder godstrafik från Europa med Oslo skulle också påverkas. Även nationell tågtrafik är beroende av ombyggnaden för att kunna utvecklas optimalt i framtiden.