Trafikverket stänger tågtrafiken mellan Stockholm City och Barkarby

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut för att fler ska kunna ta tåget. Foto: Trafikverket

Under påsken stängs tågtrafiken av mellan Stockholm City och Barkarby för att järnvägen ska kunna byggas ut från två till fyra spår.

– Nu fortsätter vi arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Längs Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll kommer två spår att bli fyra. När vi är klara kan fler ta tåget, det blir fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid, säger Erik Lundman, projektchef för Mälarbanan,Trafikverket.

Tågtrafiken stängs av för att det ska vara säkert och tryggt för dem som arbetar och för dem som reser när Trafikverket utför sina arbeten. Under påsken kommer arbeten att utföras på följande platser:

  • Sundbyberg: I korsningen Esplanaden-Järnvägsgatan lyfter vi på plats en cirka 11 meter hög och 51 meter lång ledningsbrygga över järnvägen, för ledningar som inte kan ligga i marken under arbetstiden. Den blir ett synligt inslag i Sundbybergs stadsbild under byggtiden.
  • Huvudsta – Spånga: Geoteknisk undersökning, vi provborrar och gräver provgropar i marken.
  • Barkarby: Vi arbetar med Veddestabron, river tak på Barkarby station och förbereder för den norra entrén som ska byggas vid stationen.

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut för att fler ska kunna ta tåget. Två spår blir fyra och pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. När pendeltågen får egna spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. Trafikverket bygger också nya stationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta.

Den två mil långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid. Trängsel och förseningar är vanliga. Sträckan är en del av Stockholms lokala pendeltågsnät och Mälarbanan, en viktig del av järnvägsnätet som förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm.

Utbyggnaden är uppdelad i fem delsträckor. Tre av dem är klara: Barkarby-Kallhäll, Tomteboda-Huvudsta och Spånga-Barkarby där fyra nya spår är i drift. Sträckorna Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo är i planeringsskedet. Byggtiden är cirka åtta år.