Många järnvägsprojekt i Norrort

Det pågår flera arbeten i Norrort - Täby, Danderyd. Foto: SL

Just nu satsar SL, Trafikverket och Täby kommun stort på framtidens trafiklösningar i Norrort. Man bygger för hållbart resande med smidiga byten i kollektivtrafiken. Trafikverket bygger en ny bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun. Här ska passagerare kunna göra snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.

Längs med hela Roslagsbanan bygges 22 kilometer dubbelspår, 20 av dessa är redan klara. Nu återstår två kilometer mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Man gör stationer mer tillgängliga, sätter upp bullerskydd och gör korsningar över banan mer säkra.

Under arbetet kommer Kårstalinjen från Täby kyrkby och norrut att stängas tillfälligt. Mellan Vallentuna och Kårsta förstärks banan, säkerhetshöjande åtgärder utförs och ett helt nytt signalsäkerhetssystem installeras. När arbetet är klart finns förutsättningar för tätare trafik utan störningar.