Inlandståg i samarbete med Norra Skog

Att frakta gods på järnväg har många fördelar. Foto: Inlandsbanan

Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där har Inlandståg en unik lokal förankring och erbjuder snabba och säkra godstransporter året runt.

Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandstågs fördjupade samarbete innebär att Inlandståg blir Norra Skogs primära leverantör för leveranser på tåg av rundvirke. Inledningsvis omfattar avtalet minst tre omlopp per vecka bland annat från Storuman, Hissmofors, Sikås, Bastuträsk och Ånge till framförallt Husum. I samband med samarbetet investerar Inlandståg i tågskyddsystemet ERTMS.

– Det här är verkligen helt rätt utefter våra medlemmar behov. Norra Skog är verksam över halva Sveriges yta och Inlandståget ger oss en flexibilitet att styra volymerna till de kunder som behöver den bäst, säger Patrik Jonsson, virkeschef vid Norra Skog.

– Vi på Inlandståg är oerhört glada över samarbetet med Norra Skog och att vi ges möjligheten att utveckla både vår affär och Norra Skogs på både lång- och kort sikt, berättar Maria Cederberg, vd Inlandståg.

Att frakta gods på järnväg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Inlandståg och Norra Skog möts i sin målsättning att arbeta för regional utveckling och fungerande och pålitliga transporter är många gånger en grundförutsättning för att bedriva verksamhet som skogsföretagare. För Norra Skog är effektiva transportsystem en viktig faktor för att skapa värde till skogsägare och Inlandståg har en väl utvecklad verksamhet av snabba och säkra godstransporter året runt.