Stark kritik mot uppsägningen av avtalet med Mälardalstrafik

Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet om uppsägning. Foto: Mälardalstrafik

SJ har meddelat att man säger upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid. Sedan förhandlingar inleddes har Mälardalstrafik arbetat för att få till en stånd en process för den fortsatta dialogen. Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet om uppsägning, detta i ett läge där det fortgår förhandlingar.

Kristoffer Tamsons (m), styrelseordförande Mälardalstrafik, trafikregionråd Region Stockholm

– Att statens eget järnvägsbolag agerar på detta sätt, under en pågående pandemi samtidigt som företrädare för regeringen uttalat krav på att samhällsviktig trafik inte ska dras ned, väcker många frågor. 

Monica Johansson (s), vice ordförande Mälardalstrafik, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

– Förhandlingar inleddes nyligen och pågår fortfarande, och vi upplever det som märkligt att SJ redan uppfattar dem som avslutade.

Johan Örjes (c), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Uppsala

– Det rimliga är givetvis att SJ i likhet med oss regioner tar ansvar för att upprätthålla trafiken under pågående pandemi tillsammans med sina ägare.

Julie Tran (c ), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Östergötland

– SJs argumentation håller inte ihop. Staten har uppmanat till att upprätthålla kollektivtrafiken, samtidigt som det statligt ägda SJ nu säger upp avtalet för tågtrafiken i Mälardalen i förtid.

Tommy Levinson (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Västmanland

– Resenärerna kan vara lugna. Tågtrafiken kommer inte sluta gå.

Nina Höijer (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Örebro län

– Vi står fast vid att förhandling med SJ fortgår och kommer att vara konstruktiva i den fortsatta processen.