2021 det tuffaste året hitintills för Olskroken planskildhet

Karta över vårens arbeten i Olskroken planskildhet. 1. Norra spårområdet, 2. Norra och Södra Ånäsbron, 3. Olskroksbron, 4. Fruktgatan, 5. Godstågsviadukten och 6. Västlänkens spår. Karta: Trafikverket

Olskroken är en av landets högst belastade järnvägsknutar. Nu ska planskildhet öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Här är det arbeten som sker under våren.

Trafikverket jobbar för att så långt som möjligt minska alla störningar under byggtiden. Man kommer att arbeta i skift. Komplexa kommande arbeten innebär att tågtrafik kommer att ledas om.

1. Norra spårområdet. Arbetsområde norrut har utökats längs med Partihallarna. Där ska spår och växlar på Bohusbanan flyttas under våren. Man river även två spår på Norge/Vänerbanan och ersätter dem i nya lägen på en delsträcka, från april fram till sommaren. Projektet är klart i slutet av december 2025.

2. Norra och Södra Ånäsbron. Spår över Södra Ånäsbron rivs i sommar och tågen på Västra Stambanan leds över den nya Norra Ånäsbron.

3. Olskroksbron. Trafikverket jobbar med att gjuta brostöd för fortsätt­ningen av bron, längs Partihallarnas södra sida mot spår­ området. Man utför också markarbeten, för att kunna gjuta ännu fler brostöd, och komma igång med broöverbyggnaderna. Fler balkar ska också på plats i höst.

4. Fruktgatan. Pålning och spontning utmed Fruktgatan, ner mot Gullbergsån. Här kommer både Olskroksbron och Godstågsviadukten att gå.

5. Godstågsviadukten. Här bygges en förgrening över Västlänkens nya spår.

6. Västlänkens spår. Projektet bygger spår in mot deletapp Centralen, projekt Västlänken. Trafikverket pålar på den västra sidan av Gullbergsån, vid E6:an.

Projektet Olskroken planskildhet är finansierat genom den nationella planen och kommer att pågå fram till trafikstarten vid årsskiftet 2025/2026.