Tyska Halle lägger ut anbud på 56 spårvagnar

Spårvagn modell äldre kommer snart att ersättas av modernare fordon. Foto: Hallesche Verkehrs-AG

Kollektivtrafikföretaget Hallesche Verkehrs-AG tillkännagav nyligen en upphandling av spårvagnar med reservdelsförsörjning.

Anbudet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning (2021/S 048-12 17 03).

Hallesche Verkehrs-AG avser att skaffa 56 spårvagnar för spårvagnsdrift i Halles lokaltrafik. Beställningen inkluderar design, tillverkning och leverans av spårvagnfordon. Entreprenören tar på sig alla rättigheter och skyldigheter samt ansvarar ensam för design, tillverkning och leverans av de kompletta, funktionella, driftsättningsbara, färdiga fordonen som ska vara lämpliga för kommersiellt bruk i kundens företag.

Förhandlingsprocessen med en tidigare utlysning omfattar två upphandlingsvarianter (upphandlingsvariant A och upphandlingsvariant B) samt valfri service. De ursprungliga erbjudandena ska därför lämnas in för två upphandlingsvarianter, som ett grundläggande erbjudande och som ett alternativt erbjudande.

Utöver reglerna för leverans av fordon kan parterna också att ena sig om en reglering av en leverans av reservdelar och underhållssatser.