Bombardier tecknar ramavtal om nya spårvagnar för Berlin

Bombardiers spårvagn Flexity vid Berlins Alexandetplatz. Foto: Bombardier

 

 

 

Kollektivtrafikföretaget Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR tillkännagav nyligen i Europeiska unionens officiella tidning en omfattande upphandling om leverans av spårvagnar inklusive beställning av reservdelar från Bombardier Transportation GmbH.

Innebörden för denna upphandling är en order för utveckling, tillverkning och leverans av spårvagnar inklusive långvarig reservdelsförsörjning. För detta ändamål ingås ett ramavtal för leverans av spårvagnar och ett långvarigt leveransavtal för reservdelar.

Entreprenören tar på sig alla rättigheter och skyldigheter gentemot kunden samt ensamt ansvar för konstruktion, tillverkning och leverans av de kompletta, funktionella fordon som är lämpliga för användning i kundens företag. De spårbundna fordonens livslängd förväntas vara 40 år.

För att kunna säkerställa underhåll tillhandahålls leverans av reservdelar för förebyggande och korrigerande underhåll för en schablonavgift samt reservdelar för avlägsnande av oavsiktliga och skadegörelserelaterade defekter på grundval av individuella priser av entreprenören under 32 år från dagen för godkännande av respektive fordon under fordonens livslängd.