Semcoms utbildningslösningar förbättrar servicen av Sheffields spårvagnar

En av staden Sheffields nya Citylink-spårvagnar som ingår i Supertram-nätverket i South Yorkshire. Foto: Wikipedia. Kredit: contributors

I ett nytt projekt för kollektivtrafikföretaget Stagecoach i Storbritannien ska Semcon skapa utbildningar som stöttar servicen av de nya Citylink-spårvagnarna som ingår i Supertram-nätverket i South Yorkshire, skriver Semcom i ett pressmeddelande.

Enligt Semcom, som är ett internationellt teknikföretag, innebär snabbare och effektivare underhåll mer tillförlitliga spårvagnar och bättre tillgänglighet för passagerarna. Detta är i linje med Semcons mål att utöka sin verksamhet inom produktinformation för järnvägsindustrin.

I det här nya projektet kommer Semcon att utveckla ett utbildningskoncept för servicetekniker som ska lära sig CAN-buss-systemet som används i Citylink-spårvagnarna. En CAN-buss (Controller Area Network) är ett fordonsspecifikt kommunikationsnätverk som gör det möjligt för styrprocessorer och enheter att kommunicera med varandras tillämpningar utan en värddator. Det används bland annat i spårvagnar för att exempelvis styra dörrar, värme, ventilation och luftkonditionering samt den centrala styrenheten. 

Semcons erfarenhet av CAN-bussar och andra liknande system som ofta används i moderna fordon ger goda möjligheter till liknande projekt i framtiden.

– Förmågan att på ett säkert sätt skicka frågor till en CAN-buss och en MVB-buss (Multifunction Vehicle Bus) gör det möjligt för operatörerna att få åtkomst till värdefull data, som annars inte är tillgänglig för dem direkt. Det resulterar i snabbare och bättre diagnostik och mer tillförlitligt underhåll, säger Steve Beard, Business Development Manager Rail, Semcon UK.

Efterfrågan på fjärråtkomst till aktuell service- och underhållsinformation i järnvägsindustrin ökar. Om serviceteknikerna får rätt utbildning och har tillgång till den senaste tekniska dokumentationen kan kostnaderna för stillestånd minskas. Semcon har lång erfarenhet av att leverera produktinformation och utbildningslösningar som effektiviserar service och underhåll.

– Vi befinner oss i början av vår resa för att ytterligare utöka vår verksamhet inom järnvägssektorn. Vi är i dag en av de ledande leverantörerna av produktinformation till många branscher, och för järnvägsindustrin har vi som mål att utöka verksamheten betydligt de närmaste åren, säger Johan Ekener, Business Area President på Semcon Product Information.

Projektet för Stagecoach planeras pågå första kvartalet 2021 som ett samarbete mellan Semcon UK och Semcon Germany, inom affärsområdet Product Information.

Källa: Semcom