Alstom utökar sin underhållskompetens med förvärvet av det holländska tjänsteföretaget Shunter

Nederländska tjänsteföretaget Shunter är aktivt inom underhåll av rullande materiel. Foto: Alstom

Resultatet av affären blir förbättrad expertis inom tjänstedomänen och utbyggnad av Alstoms närvaro i Benelux-länderna.

Alstom har tecknat ett köpeavtal för förvärvet av Shunter, ett ledande tjänsteföretag inom området för underhåll av rullande materiel för gods- och persontransporter i Nederländerna.

Shunter, med huvudkontor i Rotterdam, sysselsätter cirka 110 kompetenta personer i tre underhållsverkstäder och tre servicelokaler.

Koncernen erbjuder sina kunder ett brett och integrerat paket av tjänster inom hantering och underhåll av rullande materiel för gods- och persontransporter och signalbaserade lösningar, inklusive utförande av underhåll, reparation av skador och modifieringar.

Detta görs både i Shunters verkstäder och på respektive plats. Varje år utför Shunter underhåll, översyn och reparation av skador på mer än 1000 järnvägsvagnar. Shunters årliga omsättning år 2020 var cirka 20 miljoner euro.

Denna transaktion kommer att stärka Alstoms position på Benelux underhållsmarknad genom att kombinera båda företagens kapacitet, lösningar och produkter till förmån för järnvägsoperatörer. Det kommer också att förstärka Alstoms globala underhållstjänster med en fysisk närvaro i hamnen i Rotterdam.

- Samarbetet mellan Shunter och Alstom är inte nytt: vi har arbetat tillsammans i över 14 år. Integrationen av Shunter i en internationell grupp kommer att ge oss nya möjligheter med tillgång till nya marknader. Det gläder mig att arbeta med Alstom och vi är övertygade om att vi med vår samlade kompetens kan tillfredsställa våra kunder ännu bättre, säger Jos Toes, vd för Shunter.

Slutförandet av transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2021.