Tyska delstaternas ministerkonferens kräver förlängning av räddningspaketet för kollektivtrafiken

Spårvagn av typ Flexity på Alexanderplatz i Berlin. Foto: BVG

Tyska delstaternas transportministrar (VMK) uppmanade enhälligt den federala regeringen att ge Tysklands delstater mer finansiella medel i form av så kallad coronahjälp.

 - Delstaternas kollektivtrafikföretag måste kompenseras för det enorma inkomstbortfall som har orsakats av Covid-19 pandemin, står det i ett pressmeddelande.

På grund av de ökade kraven förväntar sig delstaterna en ökning av räddningsfonden för kollektivtrafik 2021, med minst en miljard euro.

Ordföranden för Bremens Ministerium för klimatskydd, miljö, rörlighet, stadsutveckling och bostäder, Dr. Maike Schaefer, påpekade att den märkbara övergången från kollektivtrafik till bil- och cykeltrafik samt minskat resande inom kollektivtrafiken bland annat på grund av så kallad homeoffice utgör ytterligare utmaningar.

 Det var därför de tyska delstaterna riktade  tydliga krav till den federala regeringen.

 - I egenskap av enig transportministerkonferens konstaterar vi att transportföretagen inom lokal kollektivtrafik på väg och järnväg har förlorat cirka 3,3 miljarder euro i intäkter enbart i Tyskland under 2020 på grund av den massiva minskningen av passagerare.

- Det är därför nödvändigt för de federala och statliga regeringarna att samarbeta med oss i syfte att kompensera för inkomstbortfallet som orsakats av coronapandemin och för att undvika ofördelaktiga restriktioner och avstängningar inom kollektivtrafiken, sade VMK:s ordförande, Bremens transportminister Dr. Maike Schaefer.