Rekordstor arbetspendling i mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i mälarregionen för att komma till jobbet. Foto: Johan Hjelm, Mälardalsrådet.

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen.

– Framtiden stavas arbetspendling och Stockholm-Mälarregionens roll som arbetsmarknadsregion blir allt tydligare över tid. För att möta behoven framåt måste dock infrastrukturen i de större pendlingsstråken som Uppsala-Stockholm, Stockholm-Norrköping-Linköping stärkas ytterligare, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm.

– Arbetspendlingen ökar och Stockholm-Mälarregionen är på väg att bli en funktionell arbetsmarknadsregion, där människor kan bo i en region och arbeta i en annan. I närtid kommer Coronapandemin påverka hur människor reser till studier och jobb, men i det långa perspektivet är det tydligt att pendlingsresorna ökar. Vi ser sambandet öka mellan flera orter, inte enbart i den klassiska pendlingen till eller från Stockholm utan även i andra relationer, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Rapporten, som Mälardalsrådet tar fram vart fjärde år sedan 2004, visar arbetspendlingen mellan större tätorter samt mellankommunal pendling. Den nya rapporten bygger på den senaste datan från SCB, från innan Coronapandemin. Speciellt har pendlingen ökat till läns- och utbildningscentrum såsom Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro och Linköping/Norrköping.