20 000 meter räls har ersatts på sträckan Helsingborg-Lund

Efterarbeten på Västkustbanan påverkar tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Efter två månaders intensivt arbete för att förhindra ett totalstopp på sträckan mellan Helsingborg och Lund går nu arbetet vidare med fas två. Arbetet kommer att påverka tågtrafiken under kvällar och nätter.

Efter att närmare 20 000 meter räls har ersatts på sträckan Helsingborg-Lund återstår nu de sista åtgärderna för att minimera framtida problem med exempelvis solkurvor. Det som nu ska göras är att neutralisera spåret. Det innebär i korthet att man med stora hydraulkolvar justerar rälsen för att klara temperaturförändringar. Stål krymper vid kyla och utvidgar sig vid värme och för att minimera risken för rälsbrott eller solkurvor måste rälsen justeras för att klara temperaturer mellan -20 till +40 grader.

– Arbetet kommer att ta omkring sex veckor, berättar Ola Malmberg, senior projektledare på Trafikverket. Vi kommer uteslutande att jobba nattetid för att det ska bli så lite trafikpåverkan som möjligt. Innan den så kallade neutraliseringen av rälsen kan starta behöver vi fylla på med mer makadam på många av de ställen där rälsen bytts ut, säger Ola Malmberg.

Arbetet på sträckan Helsingborg-Lund kommer att ske nattetid. Det kommer att innebära vissa begränsningar i tågtrafiken.  Arbetet beräknas pågå under sex veckor.