Utmanande start i vintertrafiken för järnvägen

Vintern ställer till det för järnvägstrafiken. Foto: SJ

Under januari ankom 74 811 av 80 488 framförda persontåg till sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 92,9 procent. Punktligheten har varierat, både över tid och över landet, under januari. Årets första två veckor var punktligheten 94,6 procent, för att under andra häften av månaden sjunka till 91,8 procent. Nedgången beror till stor del på de utmaningar som följde med vinterns intåg.

Förutom att påverka både anläggning och fordon drar exempelvis plogade spår till sig vilt, och under januari har över 500 olyckor inträffat med älg och ren. Dessa olyckor leder till förseningar, fordonsskador och i förlängningen inställda avgångar.

– Det är tre år sedan vi upplevde en liknande vinter som i år, och vi kan konstatera att vi tagit flera steg i rätt riktning sedan dess. Bland annat har vi sett över hur vi har lokaliserar snöröjningsfordon, vi har också infört nya rutiner för att snabbare kunna evakuera och röja när fordon oavsett orsak blir stående och därmed stoppar trafik. Det har bidragit till att vi ligger vi på en högre nivå än för tre år sedan, vilket stärker oss när en hel bransch nu tar sig an både virus- och väderrelaterade utmaningar säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.