Trafikverket bygger dubbelspår genom Hallsberg

Endast mindre arbeten återstår för dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg. Foto: Trafikverket

Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ansluter till det befintliga dubbelspåret norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut, mot Mjölby. Vi har byggt ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan.

För att få plats med det har Trafikverket flyttat både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en liten sträcka. Man utför också bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyten, bullervall och bullerplank. Kapaciteten för tågtrafiken genom Hallsberg ökar markant. Endast mindre arbeten och entreprenadbesiktning återstår för dubbelspårsutbyggnaden.

Dubbelspåret genom Hallsberg är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön.