SJs resultat påverkas av pandemin

Sj redovisar negativt helårsresultat. Foto: SJ

Coronapandemin fortsätter att ha stor negativ påverkan på SJs intäkter och rörelseresultat. En kraftig minskning av resandet innebär, trots en mycket stark inledning av året, ett negativt helårsresultat. Nya restriktioner under fjärde kvartalet ledde till att även vårt sista kvartal för året avslutades mycket negativt.

SJ har en viktig funktion i samhället och har under hela pandemin upprätthållit trafik på samtliga linjer, trots den kraftiga minskningen i resandet. Många åtgärder har vidtagits för att möjliggöra trygga och säkra resor även under pandemin, och det har påverkat resultatet.

– Vi vet att intresset för klimatsmarta resor är fortsatt stort och vi har god beredskap för att möta denna ökade efterfrågan när vi åter igen kan resa som vi vill. Så långt det har varit möjligt har vi anpassat våra rörliga kostnader efter vår mindre intäktskostym, medan våra långsiktiga planer på investering i nya och upprustade tåg står kvar och är nödvändiga för att säkra vår konkurrenskraft för framtiden, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Under sommaren ökade resandet något, men med höstens nya situation med skärpta rekommendationer från myndigheterna minskade resandet väsentligt igen. Resandeutvecklingen blev för fjärde kvartalet -62 procent, och för helåret 2020 -51 procent.

– Våra medarbetare har gjort stora insatser för att våra kunder och resenärer ska kunna känna sig trygga med sin resa med SJ. De åtgärder vi har vidtagit har också uppskattats av våra resenärer, vilket syns tydligt i de kundundersökningar vi gjort kring upplevd trygghet ombord. Där har vi särskilt frågat om de åtgärder vi vidtagit, säger Monica Lingegård.

Styrelsen föreslår att SJ för räkenskapsåret 2020 inte lämnar någon utdelning, på grund av negativt resultat.