Trafikverket rustar Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Innan Trafikverket inleder arbetet behöver marken på olika platser stabiliseras. Foto: Trafikverket

Trafikverket ska rusta upp Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele för att skapa förutsättningar för miljövänliga transporter och för att öka trafiksäkerheten för dem som passerar järnvägen. Innan Trafikverket inleder de specifika järnvägsarbetena behöves åtgärder på en del plankorsningar och stabilisera marken på olika platser längs järnvägen. Utöver Klovsta planerar Trafikverket att stabilisera marken på tre platser till längs den 46 kilometer långa sträckan mellan Västeraspby och Långsele. Den första etappen inledes i Klovsta där Trafikverketi bygger upp en tryckbank intill järnvägen.

– Vi har upphandlat  entreprenören YIT som ska utföra arbetena vid järnvägen i höjd med Klovsta. Där ingår uppbyggnad av en tryckbank, flytt av plankorsningen och upprustning av vägen som passerar över järnvägen. Vi kommer att rusta upp tillfartsvägen till arbetsområdet och göra tillfälliga mötesplatser längs vägen då ett flertal transporter med massor och övrig byggtrafik ska använda vägen, berättar Trafikverkets projektledare Per Lindmark och fortsätter.

– Innan vi inleder spårbytet behöver vi stabilisera marken i det här området. Det gör vi genom att bygga upp en cirka 80 meter lång tryckbank av massor, en markförstärkning som med sin tyngd stabiliserar marken i spårområdet. Arbetet genomförs vid Grönvallsbäcken på båda sidor om järnvägen. 

För att höja trafiksäkerheten vid passager över plankorsningen, järnvägsövergången, ska den flyttas cirka 140 meter.

– Under april beräknar vi inleda arbeten i Lökom där vi ska bygga en ny plankorsning med bomanläggning, ljus och ljud. Vi ska bygga en ny ersättningsväg som leder fram till den nya plankorsningen. Flera hushåll kommer att få en säkrare utfart över järnvägen. Vi återkommer med mer information innan byggstart, säger Per.