Trafikverket redo för nästa steg i bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund

När Arlövs bangård är tagen i drift påbörjas byggstarten av fyraspåren mellan Hjärup och Arlöv. Foto: Trafikverket

Nu när Arlövs bangård är färdigställd är projektet är redo för nästa steg i bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund. Ett mycket komplext arbete som påverkat tågtrafiken på Södra stambanan.

– Arbetet med Arlövs bangård har varit komplicerat och har genomförts under tidspress, säger Thomas Hallgren, Trafikverkets produktionschef järnväg för Fyrspåret.

Under ombyggnaden i Arlöv har 25 000 kubikmeter massor, grus och makadam använts för att bygga banvall, fem spår har byggts om och drygt 20 växlar bytts ut. 10 kilometer nya kontaktledningar har satts upp och åtta teknikhus byggts. Drygt 100 kilometer kabel har använts när bangården byggts om.

Spårområde med spår som håller på att byggas. Ett lila Pågatåg passerar en grupp arbetare i gula arbetskläder.

Ombyggnaden av Arlövs bangård har pågått samtidigt som spåren varit trafikerade.

Under inkopplingen av nya spår och ombyggnaden i Arlöv har kapaciteten varit lägre eftersom vissa spår varit avstängda i perioder. Det har inneburit begränsningar i tågtrafiken.

Bangård med flera spår som går lodrätt i bilden. I mitten av bilden korsar fyra av spåren varandra i en tunnel-bro-konstruktion.

Höger-vänster-växeln i Arlöv. Här skiftar tågtrafiken från vänstertrafik till högertrafik.

När hela Arlövs bangård nu tas i drift kommer också höger-vänster-växlingen i Arlöv att fungera igen. Det betyder att tågtrafiken åter kan skifta från vänstertrafik till högertrafik innan Malmö C.

I och med att arbetet med ombyggnaden av Arlövs bangård är klart är projektet är redo för nästa steg i bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund.

– Under våren kommer vi att ta en liten paus med våra arbeten ute i spåren och då passar vi på att planera och förbereda oss inför byggstarten av de fyra nya spåren mellan Hjärup och Arlöv. Vi ska även bygga ett nytt dubbelspår mellan Lund och Hjärup, på den västra sidan om dagens spår. Allt detta kopplas in samtidigt under hösten 2022, säger Thomas Hallgren.