Kraftigt minskat resande hos Västtrafik

Trots ett tuff period ser Västtrafik positivt på framtiden. Foto: Patrik Olsson.

Att västsvenskarna lagt om sina resvanor under pandemin syns tydligt i Västtrafiks helårsrapport för 2020. Förra året gjordes 246 miljoner resor med Västtrafik. Det är en minskning med 31 procent jämfört med året innan, då 355 miljoner resor gjordes. Nu satsar Västtrafik på att fler ska gå och cykla, samtidigt som kollektivtrafiken ska stärkas för framtiden.

Resandet med kollektivtrafiken präglades starkt av pandemin under förra året. I december gjordes 15 miljoner resor med Västtrafik, en minskning med 46 procent jämfört med förra årets 29 miljoner resor i december.

För helåret landade resandet på 246 miljoner resor, vilket är en minskning med 31 procent motsvarande 94 miljoner resor jämfört med 2019.

– Det har varit ett tufft år och även i år kommer pandemin ha betydande negativ påverkan på vår verksamhet. Men vi har goda förhoppningar om att resenärerna på sikt återvänder till kollektivtrafiken när pandemin klingar av. Det ligger i tiden att resa hållbart och vi har precis gjort stora satsningar på elektrifiering och radikalt förenklat biljettsystemet, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Alla trafikslag har minskat kraftigt, men av alla Västtrafiks trafikslag buss, tåg, spårvagn och båt var det tågresandet som minskade procentuellt mest. Där gick resandet från 22 miljoner resor 2019 till 14 miljoner resor 2020, en minskning med 34 procent.

– Det är många som jobbar hemifrån och fler tar sig fram på andra sätt. Att fler går och cyklar är bara positivt, men att tappa marknadsandelar till privatbilismen är på sikt förödande för våra gemensamma hållbarhetsmål. Istället behöver vi hitta lösningar som tar samhället starkare ur krisen och skyndar på omställningen, säger Lars Backström.

Samtidigt som Västtrafik analyserar hur resmönster kommer se ut de kommande åren, genomförs under 2021 en rad satsningar på att stärka kollektivtrafiken för framtiden och öka andelen som går och cyklar.