Nytt dubbelspår in till Sundsvalls centralstation

Sundsvalls bangård ska upprustas. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar för fortsatt stora investeringar i järnvägen. Två spår längs Ostkustbanan har länge stått på önskelistan för kommunerna mellan Gävle och Härnösand. Projektet Dingersjö mötesstation, som ska stå färdigt nästa år, är en första länk i upprustningen med ett nytt dubbelspår på en 2,5 kilometer lång sträcka mellan Njurundabommen och Nolby. Det rapporterar tidningen Byggplats som citeras av Trafikverket.

Nästa etapp tar vid i Dingersjö och handlar om ett nytt dubbelspår in till Sundsvalls centralstation, en sträcka på cirka 14 kilometer.

– Linjestudien, som visar var spåret ska ligga, är klar. Vi har också dragit igång med projekteringen och samråd pågår. Nästa steg i processen blir att ta fram en järnvägsplan som vi räknar med att ha färdig i slutet av 2022, berättar Thomas Gauffin, projektledare vid Trafikverket för tidningen.

Det är långa planeringstider för ett så omfattande projekt med så stora investeringar. Beräknad byggstart är 2024 och det nya dubbelspåret kan då stå färdigt 2028. Det rör sig om en delvis ny sträckning.

– För att klara farter på 250 kilometer i timmen måste vi räta ut linjen och bygga bort tvära kurvor. En utmaning i projektet blir att bygga en tunnel genom berget mellan Hemmanet och Vapelnäs.

En annan viktig pusselbit i upprustningen av järnvägen rör Sundsvalls bangård.

– Vi behöver öka kapaciteten för fler tåg, både när det gäller gods- och persontransporter men även uppställningsplatser för tågen. Det som resenärerna kommer att märka tydligast är att vi bygger en ny och säkrare passage till och från tågen.  Vi förlänger och breddar också perrongerna så att sex tåg får plats jämfört med dagens fyra, berättar Thomas Gauffin för Byggplats.