ICA flyttar transporter från lastbil till tåg

ICAs tågtransporter mellan Borlänge och Luleå möjliggörs bland annat i samarbete med Green Cargo. Foto: Green Cargo

ICA Sverige har börjat transportera livsmedel med tåg mellan Borlänge och Luleå vilket ersätter 6 lastbilar som tidigare kört motsvarande sträcka varje vecka. Genom att använda tåg på sträckan Borlänge-Luleå reducerar ICA Sverige sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kilo årligen och antal körda mil på vägarna minskas med drygt 49 000 mil per år.

Att ICA Sverige använder tågtransporterna mellan Borlänge och Luleå möjliggörs genom ett samarbete med bland annat SSAB som idag använder sträckan för att transportera gods i södergående riktning.

– Inom ICA arbetar vi ständigt med att minska klimatpåverkan från våra transporter och att vi nu transporterar större volymer via tåg är ett konkret resultat av detta. Att använda outnyttjad spårkapacitet istället för lastbilar mellan Borlänge och Luleå innebär inte enbart stora vinster för klimatet utan är också ett kostnadseffektivt transportsätt som gynnar alla parter, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

ICA har under lång tid arbetat med optimering av sina transporter, både ur ett hållbarhets- och effektiviseringsperspektiv, bland annat genom att överföra vägtransporter till järnväg och sjöfart i så stor utsträckning som möjligt.

– Inom ICA är frågor kopplat till hållbarhet och klimat högt prioriterade och vi har under lång tid arbetat för att minska vårt totala klimatavtryck. Att öka användandet av tågtransporter ligger helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete och ger betydande klimatvinster vilket är väldigt positivt, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

ICAs tågtransporter mellan Borlänge och Luleå möjliggörs via ett samarbete mellan ICA, SSAB, Logs, Maserfrakt, Green Cargo och Kyl- och Frysexpressen Nord.