Letar lämplig sträckning för framtida dubbelspår genom Hudiksvall

Samtliga geografiska områden som är undersökta är möjliga att bygga ny järnväg på. Foto: Trafikverket

Utredningsarbetet inför val av korridor för ett framtida dubbelspår genom Hudiksvall fortgår som planerat. Samtliga geografiska områden Trafikverket undersökt är möjliga att bygga ny järnväg på utifrån bergets kvalitet. Utredningsarbetet inför val av korridor för ett framtida dubbelspår genom Hudiksvall fortgår som planerat.

De bergtekniska undersökningar som Trafikverket gjort i området vid Galgberget, Erik-Larsberget, området mellan Benrangelsberget och Håstahöjden samt mellan Håsta och Furulund är slutförda. Undersökningen har givit den kunskap som behövs om bergets karaktär under jorden.

Samtliga geografiska områden som är undersökta är möjliga att bygga ny järnväg på utifrån bergets kvalitet. De bergtekniska undersökningarna ligger också till grund för att kunna göra kostnadsbedömningar.

Trafikverket har också kommit så långt i sin planering att det nu finns en planläggningsbeskrivning som ger information om hur projektet kommer att planläggas.