Tågstopp mellan Förslöv och Helsingborg

Luftledningsarbeten kommer att utföras mellan Förslöv-Ängelholm-Helsingborg C. Foto: Trafikverket

Nu genomför Trafikverket flera nödvändiga arbeten som kräver några dagars tågstopp mellan Förslöv-Ängelholm-Helsingborg C. Trafikverket genomför årets första tågstopp för att kunna genomföra en samling mindre och större åtgärder för att det ska vara möjligt att bygga ut järnvägen till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.

– Vi förstår att avstängningen ställer till det för resenärer. Den är oundviklig eftersom vi gör så stora insatser längs hela sträckan. Våra arbeten leder till en bättre järnväg och underlättar tågresandet i framtiden, säger Henrik Andersson, Trafikverkets projektledare.

Under tågstoppet levereras järnvägsräls till tre olika platser; Ängelholm, Rögle och Ödåkra. Rälsen levereras med tåg till platserna för att sedan lossas från tågen och läggas inom spårområdet för framtida användning. Arbetet sker både dag- och nattetid.

En stor del av arbetet under tågstoppet innefattar att sätta nya kontaktledningsfundament mellan Kattarp-Ödåkra-Maria samt i Ängelholm. Det är cirka 160 fundament som ska schaktas och monteras med 60 meters mellanrum. Förberedelser genom transport av material och fundament kommer att göras i förväg för att hinna med arbetet under avstängningen. Arbetet sker dygnet runt.

Kontaktledningsfundament monteras mellan triangelspåret söder om Kattarp och norra Ödåkra, samt från Häggatan i Ödåkra och söderut. Arbeten i Ängelholm utförs i anslutning till järnvägsstationen under tre nätter och omfattas av montering av kontaktledningsfundament samt arbeten med kontaktledningsanläggningen.