Färdigställ Norrbotniabanan menar Jessica Thunander ledamot i Trafikutskottet

Färdigställ Norrbotniabanan till 2030 menar Jessica Thunander ledamot i Trafikutskottet. Foto: Trafikverket

Trafikverket har under hösten presenterat ett inriktningsunderlag för planeringen av transporterna de närmaste 12 eller 16 åren. Underlaget visar att de ekonomiska ramarna som regeringen satt inte alls räcker till. Det rapporterar Norrbottens-Kurriren i en debattartikel författad av Jessica Thunander (V). Riksdagsledamot  och ledamot i Trafikutskottet.

Ett av de hotade projekten i Trafikverkets inriktningsunderlag är Norrbotniabanan. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara för invånare och näringsliv i den norra hälften av Sverige, men det skulle också påverka resten av landet negativt om banan inte byggs. Från norr kommer många av exportprodukter och idag sker de flesta av transporterna söderut på långtradare eftersom nuvarande järnväg inte har tillräcklig kapacitet.

Flera stora, viktiga industrisatsningar har gjorts och planeras i de norra delarna av landet. LKAB satsar på fossilfri gruvbrytning, det görs satsningar på fossilfri stålproduktion, Northvolt har investerat stora resurser i en hållbar batterifabrik i Skellefteå och det finns viktig skogsindustri längs hela kusten.

Det är hög tid för regeringen att göra verklighet av de fina orden om klimatomställning och att hela Sverige ska leva. Att skyndsamt bygga färdigt Norrbotniabanan är ett viktigt steg i rätt riktning.