Nytt datum för byggstart av Sydostlänken

Sydostlänken finns med i regeringens fastställda Nationella plan. Foto: Trafikverket

Efter år av lobbyarbete finns nu ett datum för byggstart av Sydostlänken. Vid sidan av ökade godstransporter ser Karlshamn fram mot pendlingstrafik till Göteborg och Stockholm. Det rapporterar Sydöstran. Sydostlänken öppnar för en förbättrad persontrafik med möjlighet att nå stambanenätet.

Sträckan som ska byggas mellan Olofström och Karlshamn är cirka 16 kilometer lång. Sträckan ska elektrifieras. 1,6 miljarder kronor investeras i projektet. Den nya sträckan ska koppla samman Blekinge kustbana med Södra stambanan. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att påbörja arbetet. Det gör man nu med full kraft, konstaterar kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

–- Vi håller undan mark i Stilleryd för en ny godsbangård. Det pågår en utredning om att flytta godshanteringen från stationen, berättar kommunalrådet.

Sydostlänken finns med i regeringens fastställda Nationella plan för transportsystemet 2018-2029. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande nationella plan, skriver Trafikverket på din hemsida.