Många järnvägssträckor blir utan underhåll

Delar av järnvägen är inte samhällsekonomiskt motiverat att underhålla. Foto: Trafikverket

Trafikverket förändrar järnvägsnätet efter de behov som finns. Många beslut om förändringar av järnvägsnätet, som till exempel när en sträcka som förvaltats av annan än staten förs över till Trafikverket eller när Trafikverket upplåter del av järnvägen till annan part. Många av de beslut som Trafikverket fattade under 2020 handlar om att man upphör att underhålla vissa sträckor samt att man lägger ned andra sträckor. Här är de beslut som Trafikverket tagit under året i dessa ärenden.

 • Upphörande av underhåll på sidospår och växlar vid driftplats Mariestad, bandel 552 i Mariestads kommun, Västra Götalands län.
 • Upphörande av underhåll på spår och växlar vid driftplats Tomelilla, bandel 969 i Tomelilla kommun, Skåne län.
 • Upphörande av underhåll på sidospår i Önaskogen, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län.
 • Upphörande av underhåll på sidospår i Degerön, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län.
 • Nedläggning av del av järnvägssträckan ”Hästholmsbanan”, bandel 810 i Mjölby kommun, Östergötlands län.
 • Nedläggning av järnvägssträckan Västerås frilastområde, bandel 349 i Västerås kommun, Västmanlands län.
 • Upphörande av underhåll på sidospår och växlar vid Östersunds central, bandel 001 i Östersunds kommun, Jämtlands län.
 • Nedläggning av sidospår, växlar samt stoppbockar i Strömtorp, bandel 383 i Degerfors kommun, Örebro län.
 • Nedläggning av del av Kristianstad godsbangård, bandel 942 i Kristianstad kommun, Skåne län .
 • Upphörande av underhåll på anslutning till industrispår vid Moråsens industriområde, bandel 120 i Bodens kommun, Norrbottens län.
 • Upphörande av underhåll på anslutning till industrispår vid Torpgärdans industriområde, bandel 120 i Bodens kommun, Norrbottens län.
 • Nedläggning av järnvägssträckan Varberg – Hamra, bandel 627 i Varbergs kommun, Hallands län.