Byggnadsgiganterna PORR och STRABAG inleder utvidgningen av Wiens tunnelbana 

Högkonjunktur och många nya jobb förväntas när utvidgningen av Wiens tunnelbanenät inleds 2021. Bild: Arch Architekt Mossburger

Ett joint venture bestående av de två största österrikiska byggföretagen, STRABAG och PORR, tilldelades kontraktet för byggandet av första fasen av kollektivtrafikföretaget Wiener Liniens största sammanhängande projekt.

Som en del av linjen U2:s utvidgning kommer totalt sju kilometer tunnlar att borras och dessutom byggs fyra nya stationer. Totala ordervärdet för konsortiet beräknas till knappt en halv miljard euro.

Byggarbetet förväntas börja i februari 2021 och fortsätta till mitten av 2028.

- Byggnadsarbetena i stadsområdet är en utmaning på grund av det begränsade utrymmet där. Borrningarna bredvid fasaderna i de omgivande husen kräver lämplig kompetens och transporten till och från de smala gatorna runt Neubaugasse är logistiskt extremt komplicerad operation, förklarar, Thomas Birtel, VD för STRABAG SE.

Betydande uppgradering av kollektivtrafiknätet

Utbyggnaden av tunnelbanenätet i staden är en viktig milstolpe i Wiens stadsutveckling. Wiener Liniens viktigaste framtida projekt kännetecknas av högre prestanda, direktanslutningar för passagerare och betydande miljöavlastning.

- Det här centrala infrastrukturprojektet är en viktig del av österrikiska huvudstadens tunnelbanenät. Men med vår mångåriga erfarenhet och höga tekniska kompetens inom tunnelbanekonstruktion bidrar vi ett viktigt bidrag till en hållbar förbättring av Wiens transportinfrastruktur, säger Karl-Heinz Strauss, VD i PORR.

Som ett resultat av utbyggnaden kommer U2-linjen att förena sträckan mellan Karlsplatz och Wiens Rathaus till linjen U5. Senare i framtiden kommer linjen att dirigeras via en ny sydlig sträcka.

Kontraktet avser den första byggnadsfasen av U2 och U5-linjens expansion i den österrikiska huvudstaden.