Infrakraft Sverige bygger järnväg mellan Dunsjö och Jakobshyttan

Ett fem kilometer långt dubbelspår ska byggas på järnvägen mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Foto: Trafikverket

Trafikverket har gett Infrakraft Sverige uppdraget att bygga järnvägen mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Kontraktet är en totalentreprenad. I början av nästa år kan vi se dem på plats, när de påbörjar detaljplanering, projektering och förberedande arbeten.  Infrakraft kommer att ha sin huvudetablering vid den gamla idrottsplatsen.

– Vi ska bygga ett fem kilometer långt dubbelspår - 2,5 i nysträckning och 3 km längs med nuvarande spår. Vi ska också bygga en 260 meter lång tunnel. Inom projektet ryms även bygg- och servicevägar samt bullerskyddsvallar och -skärmar, säger företrädare för Infrakraft.

De som bor i närheten av järnvägsbygget kommer att få mer information om det kommande bygget i slutet av februari.